Banner

(TTV) Lâm Bình phát huy vai trò của cán bộ được luân chuyển

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Lâm Bình hướng đến mục tiêu 100% bí thư cấp ủy tại các Đảng bộ xã không phải là người địa phương. Chính vì vậy thời gian qua, huyện đã thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Tháng 10/2019, từ vị trí Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lâm Bình, đồng chí Nguyễn Lâm Tới được Huyện ủy Lâm Bình điều động và bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy xã Khuôn Hà. Với chuyên môn ngành sư phạm, thời gian đầu trên cương vị mới không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Nhưng với trách nhiệm của người đảng viên, đồng chí đã tích cực đi cơ sở, nắm bắt tình hình, nghiên cứu, học tập và cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã tìm ra hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Sau 5 tháng được luân chuyển, với đồng chí bài học được rút ra là gần dân, hiểu dân và tạo sự đồng thuận trong nhân dân thì việc gì cũng thành công.

 

Hiện nay, huyện Lâm Bình đã thực hiện việc luân chuyển, điều động đối với các chức danh đứng đầu cấp ủy hoặc chính quyền địa phương tại 100% xã trên địa bàn. Riêng trong tháng 10/2019, đã luân chuyển 10 lượt cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý. Qua đó đã làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Việc luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ được đảm bảo cân nhắc, bố trí sắp xếp phù hợp, sát với tình hình thực tế. Nhờ đó, cán bộ luân chuyển đã phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn, tạo điều kiện để cán bộ đào tạo, rèn luyện và thử thách qua môi trường mới.

 

Từ thực tiễn của công tác luân chuyển cán bộ ở huyện Lâm Bình đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển./.

 

Thu Thường – Xuân Cường