Banner
09:15, 11/05/2021
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khi xuất hiện các biến chủng mới có khả năng hạn chế vai trò của vaccine và có tốc độ lây lan nhanh hơn 70% so với chủng cũ, việc nâng cao ý thức giữ tay sạch khuẩn cần phải được đẩy mạnh tuyên truyền tới tất cả người dân, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cho chính họ và cả cộng đồng.