Banner
08:15, 30/11/2023

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn được Quốc hội thông qua vào sáng 29/11 với 474/475 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành.