Banner
09:48, 04/12/2020
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ.