Banner
08:09, 19/02/2020
Tuyên bố chuyên đề của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về ứng phó dịch bệnh là cần thiết trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.