Banner
18:56, 06/08/2020
Ngày 6/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025) đã được tổ chức. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy đối với cấp huyện.