Banner
21:23, 01/03/2024

Chiều ngày 1/3, tại Công an tỉnh, Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2024-2029 đã được tổ chức.