Banner
16:59, 24/02/2020
Ngày 24/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.