Banner
09:22, 23/01/2022
Đến sáng 23/1, thế giới có trên 349 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,6 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.