Banner
09:08, 20/10/2021
Năng lực xét nghiệm, phòng chống dịch có phần yếu kém tại những nước đang phát triển đã tạo ra "điểm mù" trong khả năng phát hiện và ngăn ngừa sự lây lan của biến thể mới.