Banner

(TTV) Bình Xa chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII

Là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của huyện, hiện nay Đảng bộ xã Bình Xa (Hàm Yên) đang tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nội dung văn kiện để Đại hội đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra.

 

Đảng bộ xã Bình Xa lãnh đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời, hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022 theo đúng quy định. Hiện nay, Đảng ủy xã đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên chủ động triển khai, xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đúng lộ trình đề ra.

 

 

Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội, Đảng bộ xã đã lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Nhân dân trong xã tập trung thực hiện các phong trào lao động sản xuất.  Mỗi tổ chức đoàn thể đều có phần việc, phong trào cụ thể chào mừng, gắn với phương châm “chất lượng, hiệu quả, thiết thực”. Qua đó, huy động được sự tham gia của toàn thể hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng này.


Với sự chuẩn bị tích cực chu đáo, tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Xa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ thành công tốt đẹp.

 

CTV: Thanh Tâm – Minh Vương
                        (Trung tâm VH – TT – TT Hàm Yên)