Banner
13:41, 05/06/2023

Sáng ngày 5/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các dự án Luật gồm: Luật Các tổ chức Tín dụng (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Tài nguyên Nước (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).