Banner
20:47, 14/04/2024

Bước sang quý 2 năm nay, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Long Bình An đã có thêm các đơn hàng, mang lại những tín hiệu khởi sắc cho bức tranh lao động, việc làm trong năm nay.