Banner
18:38, 06/06/2020
Được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ tổ hợp tác, Hợp tác xã Chè xanh Làng Bát, xã Tân Thành (Hàm Yên) đã trở thành cầu nối liên kết, giải quyết khó khăn về phân bón, khoa học - kỹ thuật, đầu ra sản phẩm và nâng cao thu nhập cho các hộ trồng chè.