Banner
11:06, 27/02/2021
Áp lực lạm phát được cho là sẽ tăng mạnh vào quý 2, quý 3 năm nay, do ảnh hưởng giá xăng dầu và với kịch bản CPI bình quân vượt mức 4% thì có thể lãi suất sẽ tăng.