Banner
09:35, 14/05/2021

(HNM) - Thành phố Hồ Chí Minh xác định chủ đề của năm 2021 là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, trong đó yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Hiện, chính quyền thành phố đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu này, đặc biệt khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.