Banner

(TTV) Phát huy đoàn kết, tập trung trí tuệ chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hôi Đảng

Đại hội Đảng bộ phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) được tỉnh chọn là Đại hội điểm cấp cơ sở. Công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này được Đảng ủy phường triển khai nghiêm túc thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn dân.