Banner
08:39, 06/10/2022
Ngày 5/10, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế.