Banner
09:01, 05/08/2020
Chiều 4-8, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định hoãn Đại hội thường niên năm 2020 khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2020.