Banner
12:48, 16/07/2024

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 8 giờ ngày mai (17/7), các hội đồng thi trên cả nước sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Để biết kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, thí sinh tra cứu tại Cổng tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc tại Cổng thông tin điện tử của các sở giáo dục và đào tạo.