Banner
20:53, 28/11/2023

Chiều ngày 28/11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn 2018 - 2023; Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 – 2028.