Banner
19:55, 14/07/2020
Tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Vân Sơn đi xã Hồng Lạc (Sơn Dương), có chiều dài trên 7km. Công trình không có kinh phí hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng bởi trên 40 hộ dân xã Vân Sơn bị ảnh hưởng đều đồng thuận, đồng lòng hiến đất, tài sản trên đất. Phong trào hiến đất làm đường đã thực sự lan tỏa trong nhân dân, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.