Banner
08:47, 21/10/2021
Trong 27 tổ chức được Clarivate công nhận có sức ảnh hưởng về đổi mới sáng tạo năm 2021 tại khu vực Nam Á và Đông Nam Á, Viettel là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất.