Banner
08:53, 26/02/2024

Trong bối cảnh các nhà sản xuất đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ này để cải thiện doanh số, trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến sẽ là công nghệ bao trùm không gian MWC 2024.