Banner
08:19, 19/02/2020
Bộ Y tế vừa tích hợp trợ lý ảo (Chatbot) tra cứu thông tin COVID-19 trên Zalo giúp người dân cập nhật về dịch bệnh một cách đơn giản và dễ dàng nhất.