Banner
19:59, 09/04/2020
Trong thời điểm thực hiện các ly toàn xã hội, nhu cầu học tập, làm việc trực tuyến của người dân tăng cao. Mới đây, Cục Viễn thông đã có văn bản gửi tới các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, đề nghị nhà mạng tăng cường đầu tư và nâng cấp hạ tầng băng rộng, tăng băng thông Internet. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tại một số đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh.