Banner
09:22, 27/01/2023
Đảng Cộng hòa tại lưỡng viện Mỹ đã đưa ra dự luật cấm TikTok trên tất cả các thiết bị ở nước này và cấm giao dịch với ByteDance, công ty mẹ Trung Quốc của Tiktok.