Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình

Ngày 6/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình tổ chức hội nghị tham gia ý kiến lần thứ 5 vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Với tinh thần trách nhiệm, các ý kiến đóng góp tập trung vào chủ đề Đại hội; Đánh giá làm rõ hơn những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Phân tích những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, dự báo những thuận lợi, khó khăn, từ đó lựa chọn những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo Văn kiện. Đảm bảo đánh giá trúng, đúng và sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, và các mặt công tác xây dựng Đảng; Xác định một số chỉ tiêu cho phù hợp để có giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới./.

 

CTV: Trung Kiên (Trung tâm VH-TT-TT Lâm Bình)