Banner
17:10, 22/02/2020
Chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, hiện nay huyện Lâm Bình đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện, đảm bảo đúng thời gian và yêu cầu theo quy định.