Banner
15:07, 22/07/2021

Sáng ngày 22/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Cụm thi số 4, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.