Banner

(TTV) Phường Hưng Thành tích cực triển khai công tác Đại hội Đảng cấp cơ sở

Phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm của tỉnh đối với cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã sẵn sàng đảm bảo Đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch.