Banner

(TTV) Hiệu quả từ phong trào thi đua dạy tốt – học tốt

13:46, 25/05/2023

Năm học 2022 – 2023, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ tại các cuộc thi chọn học sinh giỏi. Điều đáng nói là ở một số trường học trong điều kiện còn khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đã tạo nên những thành quả mới trong công tác giáo dục đào tạo.