Banner

(TTV) Hiệu quả thực hiện Nghị định số 28 của Chính phủ tại huyện Lâm Bình

12:24, 24/05/2023

Sau một thời gian tích cực triển khai, nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28 của Chính phủ đã đến tay người dân, giúp họ phát triển sản xuất, ổn định đời sống.