Banner

(TTV) Trường THPT Chuyên Tuyên Quang – điểm sáng trong bồi dưỡng học sinh giỏi

20:47, 24/05/2023

Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn là một trong những nhiệm vụ đột phá, đổi mới được ngành Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang tập trung thực hiện trong năm học 2022-2023 và Trường THPT Chuyên chính là điểm sáng trong phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh.