Banner

(TTV) Tích cực thực hiện chuyển đổi số trong cộng đồng

12:26, 24/05/2023

Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên xa Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đã tích cực phối hợp với Công an xã hỗ trợ, giúp đỡ người dân cài đặt ứng dụng VneID trên điện thoại thông minh. Góp phần tăng cường công tác chuyển đổi số cộng đồng và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ.