Banner

 (TTV) Kỳ vọng đột phá tạo sự phát triển của Tuyên Quang trong nhiệm kỳ mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là ngày hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh đều có chung niềm tin và kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả tạo đột phá cho sự phát triển của Tuyên Quang trong nhiệm kỳ mới.