Banner

(TTV) Nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên, người đứng đầu

Xác định đẩy mạnh thu hút đầu tư là yếu tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tỉnh Tuyên Quang đã cam kết luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi đến tỉnh. Một trong những chuyển biến rõ nét nhất đó là thay đổi tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.