Banner

(TTV) Lâm Bình giữ gìn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Tày

Dệt thổ cẩm của người Tày là một nghề thủ công có từ rất lâu, không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, giờ đây sản phẩm dệt thổ cẩm đang được các công ty thiết kế thời trang liên kết bao tiêu.