Banner

(TTV) Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

21:34, 08/03/2023

Chiều ngày 8/3, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang chủ trì họp Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số chủ trương phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

 

 

Cuộc họp tập trung thảo luận về kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Mục tiêu cụ thể trong năm có 04 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 4%/năm, Hỗ trợ đất ở, làm nhà cho gần 700 hộ. Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện năm 2023 là gần 1.300 tỷ đồng.


Thường trực Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với kế hoạch thực hiện Chương trình, đề nghị, cần tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc tham gia tổ chức thực hiện các dự án để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện có hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thực hiện thanh, quyết toán nguồn vốn theo Luật Ngân sách nhà nước, tiếp tục ưu tiên nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ cho các hộ nghèo, các thôn bản đặc biệt khó khăn; Đảm bảo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện các Chương trình.


Cuộc họp cũng nhất trí việc tiếp tục thí điểm tuyển sinh lớp 8 vào trường THPT Chuyên Tuyên Quang năm học 2023 – 2024. 


Về các chủ trương dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, cần giám sát chặt chẽ, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai khi được cấp phép, kiên quyết thu hồi giấy phép đầu tư với những dự án triển khai chậm, gây lãng phí nguồn lực đất đai.


Cũng tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy đã xem xét dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX và một số nội dung quan trọng khác./.

 

 

                                                               An Thu – Hùng Sơn