Banner

(TTV) Họp về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang

12:56, 06/03/2023

Sáng ngày 6/3, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang.

 

Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1766, có tổng mức đầu tư gần 1.869 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất hộ tái định cư là trên 307 tỷ đồng; Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng là trên 1.218 tỷ đồng và các chi phí khác.


Hiện lũy kế vốn được Trung ương cấp đến hết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đạt tỷ lệ 95,5%. Các nội dung đầu tư của Đề án đã cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện trong phạm vi số vốn được trung ương cấp giai đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên còn trên 84 tỷ đồng chưa thực hiện hết theo tổng mức đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Cuộc họp đã thảo luận về việc bố trí các nguồn vốn để thực hiện Đề án, làm rõ nguyên nhân của việc bố trí thiếu 84 tỷ vốn ngân sách trung ương và đề xuất biện pháp giải quyết; Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán các công trình, dự án thuộc đề án; Đề xuất giải quyết những tồn tại, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục để quyết toán theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Việc hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất cho người dân theo Đề án… Các đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự án thành phần vào Đề án tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng thực hiện Đề án năm 2023. 

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang nhấn mạnh, Đề án tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang nhằm mục đích tạo điều kiện tốt nhất cho đồng bào di dân tái định cư ổn định đời sống, phát triển sản xuất. Đồng chí đề nghị, các ngành, Ban Di dân các huyện, thành phố rà soát các công trình cần đầu tư để tỉnh trình Chính phủ cấp nguồn vốn; Xem xét, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo sự đồng thuận của các hộ dân; Hỗ trợ, bổ sung đất sản xuất ở huyện Yên Sơn, Na Hang, thành phố Tuyên Quang; Hoàn thành quyết toán vốn đầu tư, nghiệm thu các công trình, hạ tầng phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Đồng thời, UBND các huyện, thành phố quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các công trình, ổn định đời sống; Hoàn thành việc hỗ trợ bổ sung đất ở, đất sản xuất, khuyến nông, cấp quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư…

 

                                                                 Ngọc Bích – Hùng Sơn