Banner

(TTV) Phiên họp thứ 19, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

13:40, 02/03/2023

Sáng nay (2/3), đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 19, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX.

 

Thường trực Hội đồng nhân dân đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 01 và tháng 02 năm 2022. Theo đó, trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 52 điểm, tổng hợp 118 kiến nghị của cử tri gửi UBND tỉnh và các ngành chức năng. Đến hết ngày 24/2/2023, Thường trực HĐND đã nhận được báo cáo giải quyết 52/58 kiến nghị của cử tri, chiếm 89,7% thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của 13/15 đơn vị, địa phương. Đối với kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XIX, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 60 kiến nghị của cử tri chuyển UBND tỉnh và các ngành chức năng.


Về vấn đề này, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nêu cao trách nhiệm giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, các ngành chức năng, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân.


Phiên họp cũng đã tập trung thảo luận đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp chuyên đề lần thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua dự thảo chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX; xem xét các nội dung chất vấn tại kỳ họp và một số nội dung khác./.

 

 

                                                       Hà Trang – Đỗ Dương