Banner

(TTV) Phát huy vai trò của Bộ Kê hoạch và Đầu tư trong nhận diện thời cơ, thách thức phát triển kinh tế - xã hội

13:59, 04/01/2023
Sáng ngày 4/1, các  đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

 

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị khẳng định, năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư và thống kê; Thường xuyên cập nhật, dự báo tình hình, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế; Tập trung tham mưu tổng hợp về xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp lớn; Soạn thảo nhiều đề án, báo cáo quan trọng giúp Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ kịp thời chỉ đạo, điều hành bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới; Đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tranh thủ thời cơ phục hồi và phát triển nền kinh tế mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19.


Ngành Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện nhằm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.


Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác tham mưu chiến lược, điều hành kế hoạch, điều phối kinh tế vĩ mô, nhận diện rõ thời cơ, thách thức; Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng kịch bản để kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các biến động trong và ngoài nước; Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân sản xuất kinh doanh. Thủ tướng lưu ý cần nâng cao hơn nữa vai trò kiến tạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng để huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực nhà nước phù hợp, hiệu quả. Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác công-tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội./.

 

                                                       An Thu – Hùng Sơn