Banner

(TTV) Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

13:57, 04/01/2023
Sáng 4/1, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 do Ban Nội chính Trung ương tổ chức. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự  và chỉ đạo hội nghị  tại điểm cầu Hà Nội.

 

Năm 2022, ngành Nội chính Đảng đã nỗ lực, cố gắng, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, quan trọng, khó, chuyên môn sâu, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tham mưu Bộ Chính trị tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) giai đoạn 2012-2022, tạo bước tiến mới về nhận thức, lý luận, sự tin tưởng, phấn khởi, quyết tâm cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về công tác PCTNTC; Bản lĩnh, quyết liệt, sáng tạo trong tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Kết quả bước đầu trong hoạt động đã khẳng định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tỉnh, ủng hộ.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị ngành Nội chính cần tiếp tục tham mưu, thể chế hóa, cụ thể hóa đầy đủ, đúng đắn, kịp thời các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trước mắt cần khẩn trương hoàn thành các Đề án lớn trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch và các đề án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy giao. Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai không dám làm; Cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng tiêu cực, trọng tâm là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; Tập trung xử lý ngăn trặn tình trạng nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp; Chủ động hơn nữa trong việc phòng ngừa sai phạm... 

 

Lê Thắng