Banner

(TTV) Phỏng vấn đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh

20:51, 01/01/2023
Năm 2022, tỉnh Tuyên Quang đã vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. Nhân dịp đầu năm mới 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã mời tới trường quay đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để chia sẻ về những nỗ lực trong năm cũ và những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành mục tiêu trong năm mới 2023.