Banner

(TTV) Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra nông thôn mới gắn với du lịch sinh thái tại Chiêm Hóa

12:13, 02/01/2023
Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa kiểm tra Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch sinh thái tại huyện Chiêm Hóa.