Banner

(TTV) Tuyên Quang: Áp dụng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các địa phương của tỉnh phân loại dịch ở cấp độ 4

16:11, 15/11/2021
Ngày 14/11/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang có Văn bản số: 4439/UBND-THVX, Về việc áp dụng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 ở cấp độ 4.