Banner

(TTV) Quy định tạm thời phân loại cấp độ dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

22:50, 13/11/2021
Ngày 13/11/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có Quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời phân loại cấp độ dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang