Banner
20:59, 22/01/2022
Sáng ngày 22/1/2022, Đoàn công tác của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham dự lễ Công bố quyết định công nhận xã Tân Tiến huyện Yên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.