Banner
14:31, 23/07/2021

Ngày 22/7/2021, Sở Giao vận tải tỉnh Tuyên Quang có Thông báo Số 1043/ SGTVT-VTPT&NL về việc tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Tuyên Quang đi đến một số tỉnh, thành phố để phòng chống dịch bệnh Covid-19