Banner

(TTV) Thành lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid -19 tại trường THPT Lâm Bình

10:07, 14/11/2021
Ngày 13/11/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có Quyết định số 1760/QĐ-UBND về việc sử dụng nguyên trạng Trường THPT Lâm Bình để thành lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid -19 tại huyện Lâm Bình.