Banner

(TTV) Tuyên Quang lan tỏa việc học và làm theo lời Bác

21:07, 01/03/2024

Xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Tuyên Quang đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc.