Banner

(TTV) Tuyên Quang xây dựng cán bộ theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

12:17, 03/02/2024

Hôm nay (3/2), toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tự hào kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng qua 94 xây dựng và trưởng thành. 

Năm 2023, Tuyên Quang lựa chọn chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" để triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh. Thực hiện hiệu quả nội dung chuyên đề được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đủ phẩm chất, năng lực, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, hiện thực hóa khát vọng sớm đưa Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.