Banner

(TTV) Na Hang đột phá trong phát triển du lịch nhờ giao việc cho người đứng đầu

12:44, 28/01/2024

Na Hang là huyện có tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Tuy nhiên, việc thu hút số lượng du khách đến Na Hang chưa cao. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã giao việc đột phá đổi mới cho người đứng đầu chính quyền huyện nội dung trọng tâm là lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội mà điểm nhấn là thực hiện các giải pháp phát triển du lịch, thu ngân sách.