Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ 18

21:12, 28/02/2024

Ngày 28/2, huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 (mở rộng) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020 - 2025); Tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025); Tổng kết Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.