Banner

(TTV) Xây dựng Chiêm Hóa ngày càng phát triển

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 -2025) được tổ chức vào ngày 16/8. Trước ngày khai mạc Đại hội, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang phỏng vấn đồng chí Ma Phúc Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.