Banner

(TTV) Lâm Bình hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II

Hiện nay, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đang diễn ra khẩn trương. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện hướng về Đại hội với niềm tin tưởng và sự kỳ vọng lớn lao.