Banner

(TTV) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

20:44, 15/05/2024

Sau hơn ba năm triển khai thực hiện, Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở hưởng ứng, tham gia thực hiện tích cực, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.