Banner

(TTV) Tuyên Quang giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động

12:40, 15/05/2024

Giải quyết việc làm là biện pháp hữu hiệu giúp giảm nghèo bền vững, thời gian qua các cơ quan chức năng của tỉnh đã triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo việc làm mới, đạt được nhiều kết quả. Qua đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải quyết việc làm cho 22.500 lao động trong năm 2024.