Banner

(TTV) Nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư

20:21, 12/05/2023

Các vụ cháy nổ, hỏa hoạn xảy ra có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại về người và tài sản. Do đó, việc nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân luôn là nội dung quan trọng được lực lượng công an các cấp tích cực triển khai, bằng cách thức tuyên truyền và xây dựng các mô hình phù hợp, hiệu quả.