Banner

(TTV) Đoàn kết, xây dựng đời sống ấm no

21:47, 11/05/2023

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều chi bộ đã có sự sáng tạo, chủ động trong triển khai thực hiện, đem lại kết quả tích cực. Những thôn, xóm khoác lên mình diện mạo nông thôn mới khởi sắc, đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội ngày càng được nâng lên.