Banner

(TTV) Chăm lo đời sống cho người lao động

12:44, 12/05/2023

Với chủ đề: “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, Tháng công nhân năm 2023 đang được các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai một cách thiết thực hiệu quả, chăm lo, bảo vệ đoàn viên công đoàn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ. Ghi nhận tại Công ty Giầy Chung Jye, huyện Yên Sơn.