Banner

(TTV) Sơn Dương phát động phong trào thi đua xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới

14:06, 11/03/2023

Sáng ngày 11/3, tại xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đã phát động phong trào thi đua xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Dự buổi phát động có đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Đến hết năm 2022, huyện Sơn Dương có 13 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân đạt 15,3 tiêu chí/xã. 


Để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Sơn Dương xác định một số nội dung, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới; Phát động thi đua giữa các xã để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn; Phát triển sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn; Xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại nhưng không làm mất đi bản sắc văn hoá truyền thống của mỗi dân tộc, truyền thống quê hương cách mạng.


Tại buổi phát động, các phòng, ban, ngành chức năng, các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua quyết tâm xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.


Ngay sau lễ phát động, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân thực hiện các nội dung trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

 

                                                      Nguyễn Tuyết – Đỗ Dương