Banner

(TTV) Triển khai chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023

12:54, 10/03/2023

Chiều tối ngày 9/3, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023, thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trong cả nước và một số cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

 

 

 

 

Năm 2022, công tác ngoại giao kinh tế được triển khai kịp thời, chuyển trọng tâm từ ngoại giao phục vụ phòng, chống dịch bệnh sang phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.


Trong năm 2023, công tác ngoại giao kinh tế tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị 15 của Ban Bí thư và Chương trình hành động của Chính phủ, nâng cao nhận thức về ngoại giao kinh tế; Triển khai tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao và các cấp, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài kết hợp với các nguồn lực trong nước phục vụ cho phát triển; Đẩy mạnh hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp theo tinh thần lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; Tiếp tục chủ động, tích cực hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế trên cơ sở bám sát đường lối đối ngoại, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, cân bằng, hài hòa trong ứng xử quốc tế, nâng cao vị thế đất nước; Chú trọng, tăng cường nhạy bén và chuyên sâu trong nghiên cứu, dự báo, tham mưu phục vụ Chính phủ và đáp ứng nhu cầu trong nước; Đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến thực chất trong triển khai ngoại giao kinh tế.


Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt công tác ngoại giao kinh tế thời gian qua. Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới cần tiếp cận đúng những vấn đề mang tính toàn cầu, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong ngoại giao kinh tế. Tranh thủ và phát huy cao nhất vị thế của nước ta. Gắn kết chặt chẽ giữa ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân. Vận dụng, liên hệ sáng tạo để thực hiện tốt Chỉ thị 15 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

 

 

 

                                                           Tuấn Trường – Đỗ Dương