Banner

(TTV) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 32

21:40, 23/03/2023

  ↵

Chiều ngày 23/3, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 32. Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các huyện và thành phố.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về nội dung bổ sung danh mục dự án và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Đề án tổng thể di dân tái định cư Dự án Thủy điện Tuyên Quang năm 2023. Trên 35 tỷ đồng, sẽ tập trung đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, ổn định đời sống và phát triển sản xuất của người dân tại các khu vực tái định cư.

 

Hội nghị cũng cho ý kiến vào nội dung phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển, nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang.

 

Cho ý kiến vào dự thảo Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2030, các đại biểu cho rằng việc xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số cần thực hiện đồng bộ, đảm bảo sự kế thừa và đổi mới, trọng tâm nhưng không cục bộ, phát huy năng lực,  sở trường của đội ngũ cán bộ, đồng thời tạo môi trường thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo, bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, phù hợp với thực tế của tỉnh. Cần quy định rõ độ tuổi cán bộ trẻ trong từng cấp tỉnh, huyện, xã. Trên thực tế có rất nhiều khó khăn trong xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, vì vậy, cần phải phát hiện và có kế hoạch đào tạo cụ thể. 

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm yêu cầu, vấn đề phân bổ các nguồn vốn phải đảm bảo để các công trình phát huy hiệu quả, nâng cao đời sống của người dân, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và thực hiện công tác quản lý phải chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. 

 

Về Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số cần đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, đáp ứng yêu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài, có kế hoạch đào tạo, quy hoạch hợp lý,  bảo đảm cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ, đảm bảo cơ cấu cán bộ người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong tình hình mới./.