Banner

(TTV) Triển khai hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ

22:09, 17/09/2022
Thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, đúng đối tượng, qua đó hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.