Banner

(TTV) Yên Lập phát triển chăn nuôi cá lồng

15:29, 17/09/2022
Yên Lập là một trong những địa phương có số lượng lồng cá lớn của huyện Chiêm Hóa. Xã đã chú trọng mở rộng quy mô chăn nuôi, nâng cao chất lượng cá thương phẩm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng. Đặc biệt, sản phẩm cá Lăng đã được chứng nhận VietGAP, tham gia vào Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP,) là cơ hội để người chăn nuôi cá tại đây mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế.