Banner

(TTV) Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch ở Tuyên Quang 

12:29, 09/10/2022
Việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên môi trường số là một trong những giải pháp quan trọng giúp du lịch Tuyên Quang phục hồi, phát triển bền vững.